Next Previous Contents

4. Forwarding

U velikim, dobro organiziranim, akademskim ili ISP (eng. `Internet Service Provider', pružatelj Internet usluga) mrežama ćete katkad naći da su ljudi koji se brinu o mreži podesili hijerarhiju DNS servera koji proslijeđuju (eng. `forwarders') što pomaže u olakšavanju pritiska na internu mrežu pa i pritiska na vanjske servere. Ipak, to nije bitno i korištenjem DNS servera vašeg pružatelja mrežnih usluga kao ``forwardera'' možete učiniti odgovore na upite bržima i manje opterećujućima za vašu mrežu. Ako koristite modem, ovo bi moglo biti prilično dobro. Za potrebe ovog primjera, pretpostavit ćemo da vaš pružatelj mrežnih usluga ima dva imenska servera koje žele da koristite, s IP brojevima 10.0.0.1 i 10.1.0.1. Tada ćete u početni dio named.conf datoteke zvan ``options'' umetnuti ove retke:


      forward first;
      forwarders {
        10.0.0.1;
        10.1.0.1;
      };

Postoji i zgodan trik za dialup strojeve za korištenje forwardera, opisan je u PiO poglavlju.

Ponovo pokrenite vaš imenski server i isprobajte ga s dig-om. Trebao bi raditi.


Next Previous Contents